ความเห็น 218045

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการหลวงพี่ครับ

  • นึกว่ามีพระคาถาบทใหม่
  • มาติดตาม นวกา ปรกกรา ของหลวงพี่ครับ
  • เอ เจ้าจุดใต้ตัวอักษรนี่ เขาเรียกอะไร พิมพ์ยังไงครับ