ความเห็น 2179593

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณครูชุติมา ประสบการณืคือความเข้มแข็งในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง

Ico32 ขอบคุณ คุณณัฐรดา ท่านช่างมีน้ำใจให้กับสังคมสมแล้วกับการมุ่งสู่ความเป็นมหาบัณฑิต

Ico32 ขอบคุณ คุณครูธนิตย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งแรงหนุนและแรงต้านครับ ต้องบริหารท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิด