ความเห็น 2177462

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

ยินดีดำเนินการให้เรื่องธนาณัติของเด็กครับ เพื่อนๆ เขาชื่นชมมากครับ เด็กไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) ตื่นตัวที่จะเรียนรู้มากขึ้น วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะติดตามการใช้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา จึงต้องจัดทำบันทึกเพิ่มขึ้น เด็กต้องเข้าสืบค้นมากขึ้นครับ