ความเห็น 2177305

การเงินส่วนบุคคล

คำแก้ว มั่นยืน
IP: xxx.77.134.22
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนการเงินส่วนบุคคลให้ดิฉันด้วยค่ะ

ดิฉันเป็นครูใหม่ฝึกสอนเพื่อจะได้นำรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่สอนอยู่ค่ะ ด้วยความขอบพระคุณค่ะ

ที่อยู่ คำแก้ว มั่นยืน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

0819661836