ความเห็น 2175012

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

               ฝากคัมภีร์ผู้นำนะคะ  จากหนังสือ ขอเพียงให้ได้อ่านค่ะ

    " รู้งานดี ... ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง ...ต้องสุจริต....มีมิตรสัมพันธ์....

        และรู้ว่างานคือชีวิต ..จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้นำในทุกๆด้าน "

 

     "นำรู้ ....นำทำ....นำคิด....นำตน.....นำงาน"

 

     " บำราบคนพาล.....อภิบาลคนดี ......ผูกไมตรีทั่วหน้า......

           .....   พัฒนามวลชน.....นำคนถึงธรรม "