ความเห็น 2174860

มุมหนึ่ง…ของชีวิต ที่ทะเลอันเงียบสงบ

เขียนเมื่อ 

ครูแป๋ม

ตอนนี้ ทะเลที่นี่ คงมีเมฆบดบัง ตามฤดูกาล

แต่ทะเล ...มีมุมมอง ที่สวยตามจินตนาการได้เสมอ นะครับ

 

...

ดวงใจยิ้มใหญ่เสย ครับ

ขอบคุณครูแป๋มมาก นะครับ