ความเห็น 2174648

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

คงไม่มาเพื่อโหวต (เพราะไม่ทัน)

นักเรียนทั้งสามคิดได้น่าทึ่งมากเลย โดยเฉพาะคนที่สาม คิดได้ชัดเจนเกินวัย

ขอบคุณที่นำมากระตุ้นต่อมคิดครับ