ความเห็น 2174256

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

โหวตให้นางสาวนิศากรค่ะ คิดคล้าย ๆ ทีี่ลูกชายเคยพูดให้แม่ฟัง

ลูกไม่ได้นอนบ้านค่ะ อยู่โรงเรียนจึงไม่ได้มาพิมพ์ คคห เอง;P