ความเห็น 2174233

มอญ : ชนชาติเจ้าของอารยธรรมอันเก่าแก่ในแผ่นดินพม่า

MINE
IP: xxx.29.9.8
เขียนเมื่อ 

ทำไมมอญจึงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ทวารวดีละค่ะ