ความเห็น 2173938

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ krugui Chutima

แก้ปัญหาอยู่นานค่ะ ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะที่แวะมา