ความเห็น 2173237

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ขอโหวต ความเห็นที่ ๒ ของ น้องนิสากร เหล่าทอง ค่ะ..เพราะเราสามารถนับถือหลายศาสนาที่สอนให้คนทำความดี ซึ่งเป็นความศรัทธาของเรา..ส่วนประเพณีปฏิบัติที่อาจแตกต่างกัน มิใช่ข้อปิดกั้นอย่างใด..