ความเห็น 2173091

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณนานา การเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาครับ เปลี่ยนตัวเองก่อน แล้วร่วมมือกับคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

Ico32 ขอบคุณ คุณ Todsapol หากทุกคนรู้หน้าที่ย่อมเกิดผลดีต่อผลผลิตครับ