ความเห็น 2171298

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

ตามมาขอบคุณ

เห็นงานของท่านแล้ว เชื่อมั่นว่า ท่านต้องสามารถนำพาเด็กๆ ฝ่าวิกฤตของสังคม ด้วยกระบวนการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี มีวินัย

เรามาช่วยกันครับ  ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด  ผลประโยชน์ต้องลงถึง นักเรียนและประเทศชาติ