ความเห็น 2170844

ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้..ก็มีแต่เสีย

เขียนเมื่อ 

จริงค่ะ อารมณ์ของคนเรามันควบคุมไม่อยู่จริงๆ