ความเห็น 2169748

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

อยากเห็นผลเชิงประจักษ์ในทางปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลงในวิถีแห่งความพอเพียง...หากนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากๆจะขยายผลได้เร็วขึ้นนะคะ..