ความเห็น 21683

วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์

ตจว.
IP: xxx.113.41.133
เขียนเมื่อ 

แพทย์ตามรพ.ตจว.บางคนก้ยังไม่ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ยังล้าหลัง ยังเห็นคนไข้เป็นภาระงาน ถ้าไม่มีการปรับตัว การฟ้องร้องก็สูงเป็นเรื่องปกติค่ะ