ความเห็น 2162698

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

Ico32 การบริหารการเปลี่ยนแปลงคงเหมาะสำหรับโรงเรียนในฝันที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ คนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนร่วมกันครับ