ความเห็น 216234

การใช้ประสบการณ์ตรงสอนเด็ก

เขียนเมื่อ 

ดิฉันประทับใจเรื่องที่คุณครูเล่ามากนะคะ  :)

คุณพ่อคุณแม่ดิฉัน เป็นครูโรงเรียนฝึกหัดครู (ม.ราชภัฏในปัจจุบัน) ก็ฝึกให้นักเรียน (สมัยนี้เรียกนักศึกษา) นั่งส้วมซึมเหมือนกัน  เพราะที่บ้านพี่นักเรียน บางคนไม่เคยมี 

ดิฉันเพิ่งเห็นจริงว่าเด็กจะจำที่ ครู  "ฝึก" ให้เขารู้วิธีดำรงชีวิต  มากกว่าจะจำที่ ครู สอนเนื้อหาวิชา ที่เขาอาจไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง 

เมื่อคุณครูฉวีมีโอกาสแวะมาอ่านบันทึกนี้อีกครั้ง ได้โปรดเขียนเล่าเพิ่มเติมอีกเถิดนะคะ  เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจแก่ครูทุกคน

ขอบพระคุณมากค่ะ