ความเห็น 21597

ตามหาคนวลัยลักษณ์ ใน UKM 2/2549 (ประมวลภาพและเรื่อง)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณ คุณอารีครับ
  • ในรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา ที่มอ.มีชื่อคุณวลีรัตน์ คงแก้ว ครับ แต่มีผู้แจ้งกับผมว่า คุณวลีรัตน์ มาไม่ได้ จึงให้คุณฉันทนา ชลสินธุ์ มาแทน
  • ผมจึงใส่ชื่อ คุณฉันทนา แทนตำแหน่งคุณวลีรัตน์ (ท่านที่ ๖ ในรายชื่อ)
  • อย่างไรก็ตาม หากมีเวลาผมก็จะเขียนบันทึกถึงคนมวล.อีกครับ