ความเห็น 2158

สมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บุญ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยคน

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เค้าเรียกสำนักงานคณบดี

ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง

เปลี่ยนเป็นกลุ่มภาระกิจบ้าง 2 กลุ่ม บ้าง 3 กลุ่มบ้าง

มหาวิทยาลัยกำลังจะปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

คาดว่าเดือนธันวานี้

เค้าให้เลขานุการคณะฯแสดงเจคน์จำนงค์เป็นพนักมหาวิทยาลัย

ภายใน 60 วันหลังประกาศพ.ร.บ

ที่ม.นเรศวร คงมีอะไรดีๆเล่าให้ฟังบ้างแน่ๆเลย