ความเห็น


เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะทั้ง 3 ข้อครับ และต้องสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ครับ เราะกลุ่มคนที่กล่าวมานั้นใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายยาเสพติดมาก ๆ ครับ ถ้าสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนดังกล่าวได้จะช่วยให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีขึ้นตามลำดับครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี