ความเห็น 2154608

นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง..เด็กดีที่ต้องชม

ต้อมคับ
IP: xxx.157.144.63
เขียนเมื่อ 

ติดต่อได้ที่เมล [email protected]

ศิษเก่าถุกทาน ใครชาบว่าหยุด หรือไม่ได้เรียน

ก็มาโรงเรียนเก่าบางนะ คับ ทุกคน

ใครที่ ทีเป็นศิษใหม่ ก็ทำ ตัวดีดี นะ คับอย่าทำ ตัวแบบพวกพี่ ที ซนนะ

แต่ตอนนี้พวกพี่ก็ได้กลับตัวกลับใจเป็นที่เรียนร้อย

ถึงแต่จะเปลี่ยนไม่หมด แต่ก็เปลี่ยนไปมากแล้ว จากที่ตีกันบอย จนอาจารเบื่อที่จะ คุมพวกพี่แล้ว