ความเห็น 21530

ตามหาคนวลัยลักษณ์ ใน UKM 2/2549 (ประมวลภาพและเรื่อง)

อารี จันทร์คงหอม
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.สมลักษณ์

       รายงานจากสมาชิกชุมชนคนพัสดุ ตามรายชื่อที่อาจารย์กล่าวข้างต้น 10 คน แจ้งข่าวคนหาย 1 ท่าน ที่ไม่ได้ไป UKM คือคุณวลีรัตน์ คงแก้ว ผู้ประสานงานชุมชนคนพัสดุ เนื่องจากติดภารกิจด่วนค่ะ