ความเห็น 2150557

วิธีการทำนาไม่ไถ

อนันต์
IP: xxx.53.54.145
เขียนเมื่อ 

อ่านของคุณ หนหวย อยากช่วยบอก ไม่ได้หลอก แต่ของดี มีบางหน

ของอย่างนี้ จะให้มี เหมือนทุกคน จะมีบน มีล่าง ได้อย่างไร

แล้วแต่กรรม เก่าใหม่ ใครผู้สร้าง เหมือนทุกอย่างเหนือใต้ได้ไฉน

ขนาดป่า พญาเย็นพญาไฟ ยังหายไป จากอีสานมานานเน

ในทางใต้ก็ใช่ว่าเทวดาหวง แต่บางช่วงเราเลือกได้จึงทำเท่

ก็บ้านเราอยู่ใกล้ชายทะเล คุณหนหวย ลองหันเห มาเลลอง

จริงจริงนะจะบอกให้ใช่ประชด เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้ไม่เศร้าหมอง

เพียงแค่นาอยู่ใกล้ท่ชายคลอง หรือมีหนองบึงบ่อยังพอเพียง

เพียงอย่าท้อรอเทวดาให้มาสร้าง ทำเอาบ้างมันจะอยากสักปานไหน

อบต.อบตวย.ช่วยกันไป ลองร่วมใจปลูกป่าให้เทวดาอยู่มั่ง