ความเห็น 2150228

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

กรรณิการ์
IP: xxx.123.53.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูอ้อ ดิฉันเห็นการเขียนแผน แบบ BBL ของคุณครูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะนำไปใช้สอนเด็ก ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนและแบบประเมินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ