ความเห็น


สวัสดีค่ะครูหยุย

*** มาเยี่ยมบันทึกขออนุญาตนำข้อมูลจากบันทึกของท่านไปเผยแพร่ ในวารสารโรงเรียนนะคะ

*** วันนี้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องเยาวชน ได้ชัดเจนขึ้น คือ

***เยาวชน ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่

*** ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว

*** และเยาวช คือคนอายุ 18 ปีขึ้นไปถึง 25 ปี (ตามกฎหมาย)

*** ทั้งหมดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมคะ

*** ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี