ความเห็น 2147338

รองนายกเทศมนตรีรุ่นที่ 10

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมรองฯรุ่น 10 ทุกท่านค่ะ ที่ยังผูกพันกลมเกลียวเหนียวแน่นมาก..

เป็นเรื่องที่ดีมากที่สามารถรวมตัวกันได้ เพราะหมายถึงมิตรภาพยังไม่เสื่อมคลายหรือจางหายไป นำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคตค่ะ ^^

คิดถึงมากมายจ้า...