ความเห็น 214537

การคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.53.210
เขียนเมื่อ 

ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทาย

ในบล็อกหลังๆผมได้บันทึกเกี่ยวกับการคิดที่"หลักสูตร"ในระบบการศึกษาประสงค์จะให้ครูได้พัฒนาเด็กด้วยครับ  ซึ่งความหมายของความคิดแบบต่างๆเหล่านั้นเป็นผลจากข้อเสนอของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกันหลายท่านได้เสนอแนะไว้  โดยมี ศาสตร์จารย์ ดร.บลูม เป็นบรรณาธิการ  แต่ดูเหมือนว่า  ครูทั่วๆไปยัง งงๆ อยู่กับ"ชื่อของกระบวนการคิด"เหล่านั้นอยู่ครับ  ซึ่งสันนิษฐานว่า ครูจำนวนหนึ่งไม่ค่อยได้อ่านจุดประสงค์ของหลักสูตร  หรือว่าอ่านบ้างแต่ไม่ค่อยเข้าใจ ครับ  ผมจึงได้บันทึกเรื่องเกี่ยวกับความคิดเหล่านั้นไว้ในบล็อกเหล่านี้  แทนที่จะเขียนหนังสือขาย  เพราะมีความประสงค์ที่จะให้เรื่องเหล่านี้ได้วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไป  ไม่ใช่แต่ในวงการของนักการศึกษาครับ

การที่ท่านเข้ามาเยี่ยมจึงสอดคล้องกับความปรารถนาของผมครับ  และคิดว่าท่านคงไม่ผ่านบล็อกหลังๆที่ผมเอ่ยถึงด้วยนะครับ