ความเห็น 21452

จากเวลา ถึง การเตือน.."สติ"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณจตุพร

การ "มรณานุสติ"  เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธ
พึง..กระทำ..อย่างมีสติ
ไม่ว่าเผชิญ...เหตุใดใด...
ย่อมนำความรู้..ทั่ว...มาสู่.."เรา"