ความเห็น 21450

จากเวลา ถึง การเตือน.."สติ"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณตุมปัง


หากเรา..รับรู้..ของการ "เกิดขึ้น ตั้งอยู่..และดับไป"
อย่างมีสติ...
ย่อมก่อเกิด...การมีสติ..ของการรับรู้อย่างจริงแท้