ความเห็น 2141804

ชีวิตที่พอเพียง : ๑๐๕๖. ควงสาวเที่ยวสวน (๑)

เขียนเมื่อ 

ดูภาพ หอคำ, เรือนไทย และบรรยากาศรอบๆ ที่ท่านกรุณาโพสก์ให้ได้ดูชมแล้ว รู้สึกได้ถึงความวิจิตรพิสดาร ความปราณีต และความมีเอกลักษณ์ที่งดงามของคนไทย ม้นสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีอารยธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สัมผัสได้แม้ในตัวตนของคนไทย ขอให้เอกลักษณ์ที่งดงามของคนไทย ไปปรากฏที่รอย "ยิ้มสยาม" ของคนไทยทุกคน ด้วยนะครับ