ความเห็น


งานนิทรรศการ "ราชภัฏวิชาการ ปณิธานแห่งแผ่นดิน"

ณ. หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                       

 มีการจัดบูทจากคณะต่าง ๆ  หน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น

-บูทคณะครุศาสตร์

-บูทวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

-บูทคณะนิติศาสตร์

-บูทคณะวิทยาการจัดการ

-บูทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-บูทคณะพยาบาลศาสตร์

-บูทคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

-และบูทจากหน่วยงานต่างๆ

  

  สิ่งที่ได้รับจากการเที่ยวชมงานนิทรรศการ เช่น

1.ความรู้ความเข้าใจในการจัดงาน

2.ความรู้ความเข้าใจในการจัดบูท

3.ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ mine mapping

4.ความรู้ความเข้าใจในการจัดป้ายนิเทศ

5.ความรู้ความเข้าใจของการใช้สื่อวิดีทัศน์

6.ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ความรู้ สาระ  ของสื่อต่างๆ

7.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบูท

8.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างจุดเด่นของแตกต่างละบูท

9.ได้เที่ยวดินแดนรัสเซีย  ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

10.ความรู้ความเข้าใจในการต้อนรับและให้ความรู้ของแต่ละบูท

      กระผมรู้สึกยินดียิ่งที่ได้เที่ยวชมนิทรรศการ  ได้ทั้งความรู้  ได้เข้าใจในการจัดบูทสถานที่  เนื้อที่ การตกแต่งของบริเวณงาน เหมาะสม  สวยงาม  มีจุดเด่น มีความแตกต่างสามารถดึงดูดหรือเรียกความสนใจให้แก่ผู้ชมงาน

 ที่สำคัญสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอน            

                       นายปรีชา  สีบู้

                                                      รหัส 5315053001104

                                                      กลุ่มเรียน 5311.152

                                                      สาขา  ภาษาอังกฤษ

                                                      คณะครุศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี