ความเห็น 2140219

รองนายกเทศมนตรีรุ่นที่ 10

เขียนเมื่อ 

มาชมความสนุกสนานมีความสุขของทุกท่านในภาพนะคะ

ฝากเตือนทุกคนใช้โทรศัพท์อย่งระวังนะคะ

http://gotoknow.org/blog/kanda02/385301