ความเห็น 2137308

รองนายกเทศมนตรีรุ่นที่ 10

เขียนเมื่อ 
  • บรรยากาศที่มีแต่มิตรภาพนี้ คงทำให้การประสานงานระหว่างองค์กรดีขึ้นมากเลยนะครับ
  • ขอบคุณประสบการณ์ดีๆครับ