ความเห็น 2136202

รองนายกเทศมนตรีรุ่นที่ 10

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ครูจ่อยมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นกับบรรดา "รองนายกเทศมนตรีรุ่นที่ 10"
  • พร้อมมาร่วมระลึกถึงพระคุณแม่
  • โชคดีมีสุขตลอดไปนะครับ