ความเห็น 212620

การเข้าสู่ชุมชน/การเตรียมชุมชน :ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนที่ต้องปราณีต

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับ ในงานพัฒนาควรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
  • การสร้างกระบวนการส่วนร่วมในงานพัฒนา จะเห็นได้จากหลายที่ว่า ถ้าเริ่มจากให้ชุมชนคิดเอง จะมีความยั่งยืนมากกว่ามีใครมาคิดแทนหรือหยิบยื่นให้