ความเห็น 2121665

ปลูกอะไรดีในพื้นที่ 1 ไร่

เขียนเมื่อ 

หากมีเวลาน้อยในการดูแล และมีอาชีพหลักอยู่แล้วให้ปลูกป่า ปลูกเห็ด สมุนไพร โดยทำเป็นวนเกษตร

หากมีเวลา ไม่มีรายได้หลักจากที่อื่อน ต้องมาดูแล้วครับว่า เขตพื้นที่นั้นต้องการอะไรมาก และยังขาดอะไร และอะไรจะเป็นพืช หรือกิจกรรมที่เลี้ยงเราและครอบครัว ต้องมีเวลาคุยกันพอควรนะครับ แต่ผมเชื่อว่ามีทางออก และไปรอดครับ