ความเห็น 2121261

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

พอดีช่วงสัมภาษณ์อยู่กับ นศ.สสสส๒ ฝั่งห้องเรียนใครข้ามมาก็สัมภาษณ์ด้วยกัน ขอบคุณทุกคนที่ยังระลึกถึงไว้เจอกันวันอบรมครับ