ความเห็น 2117662

กลอนวันแม่เพราะ ๆ และซึ้ง ๆ ค่ะ

IP: xxx.173.21.143
เขียนเมื่อ 

สตรีใด…….ไหนเล่า………..เท่าเธอนี้

เป็นผู้ที่ …………..ลูกทุกคน………บ่นรู้จัก

เป็นผู้ที่ ……………มีพระคุณ………การุณนัก

เป็นผู้ที่ …………..สร้างความรัก…..สอนความดี

เป็นผู้ที่……………คอยสั่งสอน…….เอาใจใส่

คอยห่วงใย….……เราทุกคน………จนวันนี้

เปรียบแสงทอง……สว่างล้ำ……….นำชีวี

เธอคนนี้…………..คือ ” แม่ ”……..ของเราเอง

กลอนนี้เราชอบมากอ่ะ