ความเห็น


ครูคิมครับ,

ผู้ตรวจ ผู้ประเมิน หรือผู้นิเทศใดๆ ถ้าสนใจแต่เอกสาร (ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ตาม) แต่ไม่นำพาต่อผลอันเป็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเด็กและตัวครู หรือไม่มุ่งที่จะวัดประเมินศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่งอกงามและมีอยู่จริง อย่ายอมนะครับ ถ้าเรามีของจริงที่ดีจริง มีคุณค่าจริง ต้องยืนยัน และท้าให้ทดสอบคุณค่าแท้จริงนั้น ถ้าเขาไม่ยอมทดสอบแล้วไม่ให้คะแนนเพียงเพราะเราไม่มีเอกสารหลักฐาน เราก็ต้องยืนยันให้ทดสอบที่ตัวเด็กและตัวครู ไม่เช่นนั้นเราจะถือว่าการวัดประเมินนั้นบกพร่องและหละหลวม จะอ้างข้อประเมินใดๆ ก็อย่ายอม ตราบใดที่ข้อประเมินนั้นไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุถึง "ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง" ตัวอย่างเช่น ถ้าเขาจะขอดูแค่เอกสารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน แต่ไม่ยอมสร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบ "ความรักการอ่าน" ที่มีอยู่จริงในตัวเด็กๆ และครู เช่นนี้เราจะต้องบันทึกทักท้วง และรายงานการวัดประเมินที่ไม่บรรลุถึงปลายทางที่แท้จริงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี