ความเห็น 211284

ทรัพยากรมนุษย์ที่กระทรวงวัฒนธรรม

นัยนา แย้มสาขา
IP: xxx.44.136.194
เขียนเมื่อ 

    

 lสวัสดีค่ะ ศ.ดรจีระ

ได้อ่านหนังสือ "จดหมายถึงสายน้ำ" แล้ว รู้สึกดีมาก มุมมองและความคิดของคุณธีรภาพ โลหิตกุล ผู้เขียน คงช่วยผู้อ่านมีปัญญามองเห็นความจริงและความงามของชีวิตผ่านข้อคิดแห่งธรรมะ ชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ที่ผู้เขียนบรรจงร้อยเรียงประกอบภาพที่เต็มไปด้วยสีสัน เส้นงาน แสงเงา เรื่องราวที่แฝงความหมายของชีวิต

        ขอบคุณคุณธีรภาพที่มอบหนังสือเล่มเล็กแต่มากด้วยคุณค่าแก่พวกเรา
                                                      นัยนา  แย้มสาขา
                                                        วธ.กลุ่ม ๕
                                                       2/04/2007