ความเห็น 21101

คำถามนี้ ถ้าคุณเป็นผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ คุณจะตอบว่า ...

pongny! ค้นเมื๋อง
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

แต้ๆแล้ว อ้ายบ่ะ ขอตอบเน้อ  อ้ายบ่ะจ้ายนางงามส่งกานต์

ถ้าจะหื้อประหยั๋ดแต้ๆ  แน่ะนำหื้อไจ๋ปื่นฉีดน้ำแหม๋

หวัดดี๋ปี๋ใหม่เมืองเน้อ!!