ความเห็น 2106887

การเงินส่วนบุคคล

ขนิษฐา เทพวารินทร์
IP: xxx.42.87.76
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูสอนวิชาการเงินส่วนบุคคลที่ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ขอรบกวนอาจารย์ส่งสื่อการสอนในรายวิชานี้ด้วยนะคะจะได้นำมาเผยแพร่เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนที่สอนอยู่คะ ขอบคุณนะคะ