ความเห็น 2106844

ภาษาโคราช

เขียนเมื่อ 

แก่ ทำไม หายหน่าไปนาน