ความเห็น 21065

การทำงานแบบสหวิชาชีพ ???

IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

น่าจะทำสัมมนาว่าแพทย์และพยาบาลจะคิดเรื่องนี้อย่างไรด้วย