ความเห็น 21053

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

ชายขอบ
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ

        จดใจ จดจิต(เจริญ) จึงจดจำ
     ตอกย้ำ การเยือน เพื่อเตือนใจ

     อีกครั้ง เพื่อเตือนจิต ให้คิดถึง
     จึงได้นำ วาสนาพา มาพบเจอ

        สี่คนหมาย มาดมั่น ร่วมกันฝ่า
     มุ่งหน้า ฝันใฝ่ ตามใจหวัง

     ไม่คาดพบ ก็ได้พบ ประสบเนตร
     เจตจำนงค์ จิตแจ่มเจิด เพลิดเพลินเอย