ความเห็น 21049

AAR : UKM ปี 2 เทอม 1

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
โอเขียนหนังสือได้ดีจริง ๆ อยากให้เขียนออกมามาก ๆ และความจริงเรื่องพูดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก ก็เหมือน ๆ กันกับพวกเราส่วนใหญ่นั่นแหละ ฟัง พูด อ่าน เขียน มันเป็นทักษะที่ฝึกให้ดีได้ มีโอกาสฝึกมากก็จะทำได้ดีไปเอง