ความเห็น 2103721

สืบสานประเพณีไทย ยิ่งใหญ่ อลังการ แห่เทียนพรรษา ณ ทับสะแก

เขียนเมื่อ 

สืบสานงานประเพณีพิธีกรรม          ภูมิปัญญาสูงล้ำนำไทยนี้

แต่เสียดายคนรุ่นใหม่ไม่เข้าที        เน้นพิธีลืมสิ่งดีที่ควรทำ

ประเพณีควรสืบสานนั้นถูกต้อง       เป็นส่วนรองใช่ส่วนหลักจักเลิศล้ำ

เข้าพรรษาละอบายใฝ่รู้ธรรม           แล้วน้อมนำมาใช้ให้เป็นจริง

อำเภอไหนใครคิดทำตามเสริมส่ง    ศาสน์มั่นคงคนมีธรรมงามใสปิ๊ง

เป็นชุมชนนำร่องเกิดของจริง          หรือโรงเรียนกดกระดิ่งทำจริงเลย