ความเห็น 21030

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

JJ
IP: xxx.90.247.195
เขียนเมื่อ 

เตือนใจ เตือนจิต

 ลิขิต จากฟ้า

  สวนไป รวนมา

    กาลเวลา ไม่กลับคืน