ความเห็น 2102362

บำนาญของปราชญ์ชาวบ้าน

เขียนเมื่อ 

ถอดบทเรียนชีวิต เป็นงานที่มีคุณค่ามากเพื่อให้กับเจ้าของผลงานนั้น

ขอบคุณสำหรับการเล่าเรื่องค่ะ